محافظ بوبین کنتاکتور مدل SVR/D برنا الکترونیک

دسته:

اصول کار محافظ بوبین کنتاکتور:

 • هنگامی کــه ولتاژ تغذیه بــه ترمینالهای L و N اعمال شــود و ولتاژ شــبکه بین ۱۸۰ تا ۲۵۰ ولت باشــد، ســیگنال تأخیر (DLY) روشن می شود.
 • پــس از گذشــت زمــان تأخیر تنظیم شــده (توســط دســته ON DELAY)، رلــه عمــل کــرده و همزمان ســیگنال تأخیر (DLY) خاموش و سیگنال خروجی (OUT) روشن می گردد (کنتاکت ۱۵ به ۱۸ وصل می شود.)
 • در صورتیکه ولتاژ شبکه بیشتر از ۲۵۵ ولت شود، سیگنال O.V و در صورتیکــه ولتــاژ شــبکه کمتر از ۱۷۵ ولت شــود، سیگنال U.V روشن شــده، همزمان سیگنال OUT خاموش می گردد. (کنتاکت ۱۵ به ۱۶ وصل می شود) پس از
 • بازگشــت ولتاژ بــه حد مجاز ســیگنال خطای مربوطه خاموش و ســیگنال تاخیر روشــن می شــود. پس از ســپری شدن زمان تنظیم شده مجدداً رله وصل خواهد شد.
قیمت

۴۲۰.۰۰۰ تومان

محافظ بوبین کنتاکتور مدل SVR/D

 • محافظت مصرف کننده های تکفاز در برابر افزایش ولتاژ شبکه
 • محافظت مصرف کننده های تکفاز در برابر کاهش ولتاژ شبکه
 • محافظت مصرف کننده های تکفاز در برابر دو فاز شدن
 • محافظت مصرف کننده های تکفاز در برابر فشار ناشی از قطع و وصل متوالی برق
 • قابلیت تنظیم زمان تأخیر در وصل
 • دارای یک رله یک کنتاکت C/O
 • دارای چهار سیگنال نمایشگر:
   – وصل خروجی OUT
   – تأخیر در وصل DLY
   – اضافه ولتاژ O.V
   – کاهش ولتاژ U.V

 

برند

برنا

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “محافظ بوبین کنتاکتور مدل SVR/D برنا الکترونیک”